आधिकारिक ट्रेड युनियन (CBA) निर्वाचन

नेपाल सरकारद्धारा २०७२ साल चैत २८ गते हुने भनि घोषणा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियन (CBA) निर्वाचन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७२।१२।१९ को निर्णयानुसार २०७३ साल वैशाख १० गते सम्पन्न गर्ने गरी समय परिवर्तन भएको व्यहोरा सम्पुर्ण आदरणिय महानुभावहरुमा जानकारीका लागि सादर अनुरोध गरिन्छ ।


No attachments