Downloads

1. नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रिय कार्यसमिति नामावली (Click to download)

2. जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षहरू  (Click to download)