Downloads

  1. नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान,२०५९ (पाँचौं संशोधन, २०७७)  (click to download)
  2. नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) केन्द्रिय कार्यसमिति नामावली (Click to download)
  3. जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्षहरू  (Click to download)